zadnitreban.jpg

AKTUALITY

Návštěva ze Steinerothu

Vážení spoluobčané,
přátelství mezi obcí Zadní Třebaň a Steineroth (D) stále trvá a letos je přivítáme zase u nás.
Delegace 14 osob, kterou povede starosta Steinerothu Theo Brenner, přijede ve čtvrtek 25.5. okolo 14.00 hod. před OÚ.
Po přivítání se pochlubíme novým vodovodem a kanalizací, novým dětským hřištěm. Ubytují se  a večer půjdeme na pivo do Mlýna. V pátek absolvují celodenní toulky Prahou a večer posedíme v hasičárně, kde mimo jiné vystoupí pěvecké uskupení Třebasbor. Na sobotu je naplánován výlet, opět na celý den, na zámek Zbiroh a dle jejich přání navštívíme rodinné pivovary v Jincích a Hostomicích.
V neděli dopoledne pak odjíždí domů.
Setkat se s nimi můžete při příjezdu, večer od 18 hod.ve Mlýně nebo v pátek od 18 hod.v hasičárně.
Děkuji všem, kteří se podíleli na zajištění a hlavně těm, kteří byli ochotni poskytnout ubytování v soukromí, tak jak oni poskytují nám při naší návštěvě.
Lubomír SchneiderHledá se učitel/učitelka pro ZŠ Zadní Třebaň

Malotřídka v Zadní Třebani, hledá učitele/učitelku se vzděláním pro 1. stupeň. Nabízíme otevřené, bezpečné a přátelské prostředí. Těší se na Vás vstřícní rodiče, malý kolektiv a sehraná parta dětí. Nástup dle dohody. Dobré vlakové spojení z Prahy a Berouna. Kontakt: 737 907 624-ředitel Bohumil Bulíř, e-mail: zsamszadnitreban@seznam.cz.


Poplatky za psy a odpady

Poplatek za 1. psa činí v roce 2017 - 100 Kč, poplatek za každého dalšího psa činí 150 Kč.
Platby provádějte v hotovosti na pokladně OÚ v úředních hodinách.
Poplatky za odvoz komunálního odpadu na rok 2017 zůstávají stejné - 500 Kč na osobu s trvalým pobytem, 750Kč chataři a nemovitosti, kde není nahlášená žádná osoba k TP. Podrobněji viz OZV č. 1/2017. Platby můžete provádět v hotovosti v pokladně OÚ nebo na účet. Po zaplacení majitel obdrží evidenční samolepku, která musí být vylepena na popelnici.
Známky 2016 jsou platné pouze do konce dubna!
Bez nové samolepky nebudou nádoby vyváženy.Rozmístění biokontejnerů v obci

Od 2.3. 2017 jsou po obci umístěny oranžové kontenery na ukládání biodpadu ( trávu, listí a větve..).
Jsou umístěny v těchto ulicích: K Voškovu, Nad školou, Na Vyhlídce, V Podskalí, Nad Nádražím, V Třebcouni a Chatařská.
Vzhledem k tomu, že obec má omezený počet kontejnerů a umísťuje je  nárazově i do jiných lokalit nebudou vždy všechny kontejnery na výše uvedených místech!Zákaz ukládání trávy a ostatního bioodpadu

Vzhledem k tomu, že obec pořídila kontejnery na bioodpad, je nařízen zákaz ukládání bioodpadu na místa, která k tomu nejsou určena. Zákaz je platný v celé obci. Děkujeme za pochopení.

Zákaz ukládání trávy.pdf

Veřejný vodovod - nařízení

V příloze Nařízení majitele a provozovatele veřejného vodovodu Obce Zadní Třebaň.

Nařízení majitele a provozovatele veřejného vodovodu Obce Zadní Třebaň.PDF

Výstraha pro občany

V součinnosti s Policií ČR žádáme občany, kteří cestují vlakem, aby důsledně používali podchod a nepřecházeli koleje ani nepoužívali zkratku mezi kolejemi na Prahu a na Lochovice. Tato zkratka je občany používána velice často. Chůze v kolejišti je zakázaná a vzhledem k frekvenci a rychlosti vlaků velmi nebezpečná. Apelujeme na rodiče dětí, aby je řádně poučili. Dbejte na svou bezpečnost!


Nádoby na použitý potravinářský olej

Od 1.4.2016 jsou v obci umístěny dvě nádoby na použitý potravinářský olej. Do nádob se ukládá použitý potravinářský olej a tuky z domácností, a to v uzavřených PET lahvích či pevných uzavřených obalech. Do nádob nepatří technické oleje ( převodové, tlumičové) a maziva.
Stanoviště : sběrné místo v ulici Nad  školou a sběrné místo v ulici K nádraží – u přejezdu .
Vývoz 1x za měsíc.


Oleje.pdf

Žádost o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

OÚ Zadní Třebaň žádá obyvatele obce o odstranění stromoví a dalších porostů v místech, kde větve zasahují ze soukromých pozemků do komunikací, brání průjezdnosti vozidel, omezují průchodnost chodců či znemožňují výhled řidičům nebo omezují rozptyl pouličního osvětlení. O odstranění Vás žádáme ve smyslu § 1016 a§1017 zákona č.89/212Sb. občanského zákoníku a §7 zákona o ochraně přírody v platném znění.
V příloze žádost o ořez porostů v blízkosti elektrického vedení.


Odstranění stromoví.PDF

Připojování V a K

Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že se blíží termín vyhodnocení dotačního titulu na kanalizaci a vodu a k dnešnímu dni ( 24.8. ) je připojeno na kanalizaci „pouze“ 139 objektů – 63 %, je nutné urychlit připojování objektů na trase vodovodu a kanalizace. Termín je do 30.9.2016. Po tomto datu budeme kontrolovat nepřipojené objekty a požadovat předložení dokladu o prováděném vývozu fekálií. V případě domácích ČOV budeme požadovat – podle způsobu povolení užívání ČOV – od technického komisaře revizní zprávu o ČOV (1x za dva roky)nebo písemné výsledky rozborů dvou za rok odebraných vzorků. Vždyť jsme se všichni těšili, že nám odpadne starost s vyvážením žump včetně někdy nepříjemného nočního ozonu a že budeme pít zdravotně nezávadnou vodu.
Prosím zamyslete se nad touto záležitostí.
Děkujeme za pochopení
OÚ Zadní Třebaň
SchneiderPošta Zadní Třebaň - změna otvíracích hodin

Od 1.5.2016 budou upraveny otvírací hodiny pro veřejnost.
Pondělí : 7,30 – 11,30
Úterý : 10,45 – 11,45
Středa : 13,30 – 17,15
Čtvrtek : 7,30 – 11,30
Pátek : 13,00 – 16,30Zasílání aktualit z OÚ

Obecní úřad Zadní Třebaň nabízí možnost zasílání informačních zpráv e-mailem. Informace o aktuálních událostech v obci, kulturních akcích, kanalizaci a pod. vám zašleme na vaši e-mailovou adresu zdarma. V případě zájmu nás kontaktujte na ou@zadnitreban.cz .


Připojování na vodovod

Od čtvrtka 28.4.2016 se začnou připojovat vodoměry, zájemci se mohou nahlašovat na OÚ na tel. 702 286 923- p. Schneider. Potrubí musí být v případě napojení celého RD odpojené od stávajícího zdroje a pro montáž vodoměru místo připravené v pořadí : kulový ventil s převlečnou 1 coulovou maticí – mezera 175 mm- kulový ventil s převlečnou 1 coulovou maticí, zpětná klapka a vypouštěcí kohout- bráno od přípojky ze silnice.


Ohlašování pálení - doporučení- pálení čarodějnic

Ohlašování pálení, obecná pravidla pro spalování hořlavých látek na volném prostranství- pálení čarodějnic- informace v přílohách.

pálení čarodějnic.PDF
evidence paleni.pdf

Vyjádření hejtmana

Vyjádření hejtmana ke stavbě přehrady na Berounce - v příloze.

Vyjádření hejtmana ke stavbě přehrady na Berounce.PDF

Upozornění pro občany

Upozorňujeme občany Zadní Třebaně, aby dbali na zabezpečení svého majetku (i vozidel), a to z důvodů množících se případů krádeží!


Státní veterinární správa - podávání podnětů

Způsob podávání podnětů na Státní veterinární správu – informace v příloze.

Podávání podnětů SVS.pdf

Kanalizace- připojení nemovitostí

Od 16.3.2016 je možné se nahlašovat na OÚ ohledně připojení na kanalizační řad a uvedení kanalizace do provozu . Podrobné informace najdete v příloze. Kontaktní osoba- pan L. Schneider tel.: 702 286 923.

Kalkulace vodného a stočného ZT 2016.pdf
Protokol vzorku pitné vody.pdf
Postup při připojování.PDF

Služba občanům-zhotovení přípojek

Nabídka pro občany- zhotovení soukromých částí přípojek vodovodu a kanalizace od firmy Škvor- podrobnosti viz leták.

zhotovení přípojek.pdf

Dodržování klidu o nedělích a svátcích

OÚ upozorňuje občany Zadní Třebaně a rekreanty, že Obecně závazná vyhláška (OZV) Obce Zadní Třebaň o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností ze dne 20. září 2011 je stále v platnosti. V OZV mj. stojí, že „o nedělích, státních svátcích a ostatních svátcích je každý povinen se v zastavěných částech obce zdržet veškerých činností spojených s užíváním strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk, např. motorových kos, křovinořezů s elektrickým motorem, pojezdových i motorových sekaček, motorových pil, cirkulárek, kompresorů, rozbrušovaček, bouracích kladiv, truhlářských strojů apod., a to v době od 00.00 do 24.00 hodin“. Zastupitelstvo obce apeluje na občany a rekreanty, aby byli tolerantní ke svému okolí a zmíněnou OZV dodržovali. Porušení ustanovení této OZV se postihuje podle zákona č. 200/1990Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (pokud nepůjde o jiný právní delikt).


Petice

Petici proti vedení mezinárodního železničního koridoru středem obcí dolního Poberouní PRAHA - BEROUN je možné podepsat na OÚ Zadní Třebaň.

Petice.PDF

Zadní Třebaň získala 2. místo v soutěži „ My třídíme nejlépe”

Obec Zadní Třebaň se v jedenáctém ročníku soutěže Středočeského kraje „My třídíme nejlépe” umístila na 2. místě a získala finanční odměnu 40. 000 Kč. Dále jsme získali titul udělovaný skupinou ČEZ – Skokan roku a finanční odměnu 20.000 Kč. Fotky ze slavnostního předání a tisková zpráva viz přílohy.
Děkujeme, že třídíte!


předání 1.jpg
předání 2.jpg
cena1.jpg
cena2.jpg
cana3.jpg
cena4.jpg

Obnova veřejného osvětlení

Obnova veřejného osvětlení v obci je hotová. Firma SunnyMont vyměnila všechny lampy v obci. Pokud máte jakékoliv problémy, obracejte se na dispečink firmy - telefon 608 740 608. Více v letáčku v příloze.

Verejne osvetleni

Rozvojová studie obce Zadní Třebaň

Nabízíme Vám aktuální náhled prezentace Rozvojové studie obce Zadní Třebaň. Studie je hotová a bude v nejbližší době prezentována občanům.

Plán rozvoje
Rozvojova_Studie_Hotovo

Aktuální počasí v Zadní Třebani

Na níže uvedené webové adrese je umístěn odkaz na soukromou meteorologickou stanici, která zobrazuje všdy velké množství údajů o aktuálním počasí v naší obci.Viz webová adresa v dalších informacích.http://kidwork.cz:1080/index.htm?nomobile/


Povodňový plán vlastníka nemovitosti

Každý z vlastníků nemovitostí ohrožených povodní by měl mít vypracován povodňový plán vlastníka nemovitosti. Vzor ke stažení naleznete na web stránkách obce v menu Dokumenty OÚ - ostatní. Dokument lze vyplnit i přímo na OÚ.


Novinka - mapy

Na níže uvedeném odkazu můžete jednoduše prohlížet mapy a katastrální údaje obce, jednotlivých pozemků i budov. Doporučený prohlížeč Mozilla Firefox.

http://www.geosense.cz/geoportal/zadni-treban/

Krátký film o naší obci

KarelTV

Na internetové televizi KARELTV.CZ byl zveřejněn krátký animovaný film o historii i současnosti Zadní Třebaně. Ke shlédnutí je na adrese:

http://www.kareltv.cz

Umístění kontejnerů na odpad

Zastupitelstvo obce zřídilo celou řadu nových stanovišť kontejnerů na sběr tříděného odpadu. Konkrétní lokality v přiloženém souboru. Prosíme, důsledně využívejte všechna stanoviště a třiďte odpad.
Děkujeme.

Rozmístění kontejnerů dle sezon komplet.jpg

Copyright © Obec Zadní Třebaň, publikování nebo šíření obsahu webové prezentace http://www.zadnitreban.cz/ je bez písemného souhlasu majitele zakázáno. Všechna práva vyhrazena.
16191/671/671a DRP  created by B.P&Co. /274