zadnitreban.jpg

KANALIZACE A VODOVOD

Zadní Třebaň – kanalizace I. etapa

Realizací projektu je výstavba kanalizace v celkové délce 8,25 km. Realizací tohoto projektu bude možno odstranit znečištění 32,10 t/rok CHSKCr, 15,13 t/rok NL a bude vytvořen předpoklad pro připojení 770 EO na vyhovující ČOV.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Datum zahájení realizace projektu: 19.8.2014
Datum ukončení realizace projektu : 31.12.2015
Celkové uznatelné náklady: 60 352 374 Kč
Dotace EU z OPŽP: 51 229 518 Kč (85%)
Dotace SFŽP ČR: 3 017 618 Kč (5%)
Příspěvek příjemce dotace: 6 035 238 Kč (10%)

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt : Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Obec Zadní Třebaň
Dodavatel stavby: ZEPRIS s.r.o.
Generální projektant: INGAS Praha spol. s.r.o.
Technický dozor: Ing- Tomáš Melichar

kanalizace.jpg

Copyright © Obec Zadní Třebaň, publikování nebo šíření obsahu webové prezentace http://www.zadnitreban.cz/ je bez písemného souhlasu majitele zakázáno. Všechna práva vyhrazena.
16191/671/671a DRP  created by B.P&Co. /40