zadnitreban.jpg

JAK SE CHOVAT V MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍCH


PŘI ÚNIKU NEBEZPEČNÉ LÁTKYV takovéto mimořádné situaci bude vyhlášen signál KATASTROFA pomocí sirén nebo jinými dostupnými prostředky:

  • městský rozhlas
  • rozhlasové vozy
  • veřejné sdělovací prostředky

Poplach vyhlašuje:

  • a - původce mimořádné situace
  • b - obec v rámci svého katastru
  • c - krajský úřad podle charakteru a rozsahu nebezpečí plošně v ohroženém území

Pokyny pro občana v zástavbě:

  • vraťte se okamžitě domů nebo vstupte do nejbližšího domu, který pro vás vytváří důležitou ochranu
  • pokud je to možné, tak se zdržujte v prostorách na odvrácené straně od zdroje úniku
  • nemá-li místnost přívod vody, přineste ji ve vhodné nádobě zhruba v množství 3 - 5 litrů
  • zavřete dveře, okna a ventilační otvory, utěsněte je izolační páskou
  • zachovejte klid a neopouštějte ochranné prostory do doby vydání pokynu k jejich opuštění
  • pokud je možnost naslouchejte rozhlasu, televizi
  • v případě průniku škodliviny do místnosti, přitiskněte si navlhčené tampony nebo kapesník k ústům a nosu, přes tento jednoduchý "filtr" zvolna dýchejte

Konec "POPLACHU" bude vyhlášen všemi dostupnými prostředky

  • vyvětrejte úkrytové prostory
  • dále se řiďte pokyny orgánu obce nebo záchranných složek
  • nechte se odborně vyšetřit lékařem i když si myslíte, že u Vás nedošlo k poškození zdraví


Pokyny pro občany v nezastavěném prostoru:

  • ve volném prostoru, kde není možnost využít izolačních vlastností staveb se snažte opustit ohrožené území kolmo na směr přízemního větru


Kontakty:

  • HZS Řevnice tel: 257 720 454 , OÚ Zadní Třebaň 257 721 399
  • Územní odbor Hasičského záchranného sboru Beroun tel: 311 622 905, 311 623 292 nebo 311 622 036 (oddělení ochrany obyvatelstva)
  • Městský úřad Beroun - odbor životního prostředí tel: 311 654 270, 311 654 272, 311 654 274 nebo úsek krizového řízení a civilní ochrany telefon, fax a záznamník 311 630 211


Více informací na webových stránkách MV ČR ikonka "Občan v mimořádných situacích" http://www.mvcr.cz/ nebo na Portálu veřejné správy ČR http://portal.gov.cz


Copyright © Obec Zadní Třebaň, publikování nebo šíření obsahu webové prezentace http://www.zadnitreban.cz/ je bez písemného souhlasu majitele zakázáno. Všechna práva vyhrazena.
16191/671/671a DRP  created by B.P&Co. /29