#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

23.3.2020 - Obecní úřad má v současné době omezený počet látkových roušek, které jsou k dispozici zejména seniorům a osobám se sníženou imunitou. Zájemci o tyto roušky se mohou informovat na tel.čísle místostarosty obce p.Petříše, a to 702 286 922.

 

Doporučení, co dělat a jak se chránit

Jak se virus šíří:

Když opomeneme fyzický kontakt mezi lidmi, tak virus se šíří od nakaženého člověka zejména kapénkami, které člověk nevědomky vyprskává během řeči, kašle i během normálního dechu. Po vyprsknutí kapének se tyto začnou v ovzduší poměrně rychle odpařovat a zbyde virus. Virus je poměrně maly, je zhruba desetitisíckrát menší než milimetr a proto se velmi pomalu usazuje, ve vzduchu dlouho poletuje. Je tak velká šance, že ho někdo další vdechne nebo se zachytí v očních spojivkách. Proto je pobyt v uzavrené místnosti s potenciálně nakaženým člověkem velmi riskantní a proti nákaze potřebujete nejenom respirátor ale i těsné brýle na oči.

Na druhou stranu, virus je schopen se rozmnožovat a dlouhodobě žít jenom v organismu hostitele a pro svoje přežití  mimo organismus potřebuje vlhko a chlad. Slunecní záření, sucho a teplo virus zabíjí.

Jak se bránit infikovaní virem?

Roušky: Zabranují zejména šíření infekce od již infikovaného člověka. Jednoduše, nemůže tolik prskat, když má roušku. Ale zdravého moc neochrání. Navíc, rouška rychle vlhne vodní párou z dechu, a tím se vytváří příhodné podmínky pro přežívání viru. Proto, pokud jste ve volném ovzduší, nedýchejte přes roušku, abyste ji zbytečně nezvlhčili. Použijte ji pouze po dobu nezbytně nutnou.

Respirátory: Chraní lépe nežli roušky, pokud těsně přiléhají na tvář. Pro jejich použití platí to samé co pro roušky.

Nejlépe chrání respirátor v kombinaci s těsnými brýlemi.

Chování: Při rozhovoru ve vnějším ovzduší, pokud jste cca 1.5 m od sebe a ne zrovna po větru, je malá šance, že se nakazíte. Naopak společný pobyt v uzavřené místnosti je velmi riskantní. Současné slunečné počasí prospívá posílení imunity, desinfikuje, užívejte si ho, pusťte slunce domů, větrejte.

Prosíme, nepalte ve velkém klestí. Při případném požáru se srotí lidi, a to je ted špatně.

 

Informace skupiny krizového řízení obce Zadní Třebaň ze dne 20.března 2020

   Vláda České republiky upravila opatření. Od 7 do 9 hodin ráno mohou do obchodu s potravinami a drogerií pouze senioři nad 65 let.

Rozhodnutím hejtmanky Středočeského kraje ze dne 18.března 2020 je nařízen zákaz vstupu, pohybu a pobytu osob bez ochranných pomůcek dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny) do prostředků veřejné dopravy, taxi, provozoven, jejichž provoz je povolen i za nouzového stavu, sociálních a zdravotních zařízení, sídel orgánů veřejné moci, správních orgánů a IZS, školských zařízení, pošt a lékáren na území Středočeského kraje a to ode dne 18.3.2020 od 18. hodin do odvolání, nejdéle však po dobu nouzového stavu. 

 

Na základě usnesení vlády je s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. zakázán volný pohyb osob na území celé České republiky. Úplné znění sbírky zákonů naleznete na úřední desce a na webových stránkách obce.

 

Usnesením vlády č. 240 z 16.3.2020 vláda doporučuje osobám starším 70let po dobu nouzového stavu nevycházet mimo svá obydlí s výjimkou návštěv zdravotnických zařízení za účelem neodkladné zdravotní péče a nařizuje starostům obcí zajistit těmto osobám (tímto se rozumí osamělým osobám bez pomoci rodiny) pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků.

 

Nařízením obce Zadní Třebaň se počínaje dnem 16. března 2020 až do 24. března 2020 omezuje provoz obecního úřadu pro veškerý osobní kontakt. Všechny činnosti budou zajišťovány písemně nebo elektronicky a platby za poplatky budou přijímány pouze bezhotovostním převodem. 

 

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR jsou až do odvolání uzavřeny veškeré prostory Společenského domu v Zadní Třebani.

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR byla zřízena skupina krizového řízení obce, která má za úkol informovat a být připravena reagovat na situaci vzniklou s šířením koronaviru.

Prosíme všechny osoby, aby dbali vydaných nařízení a doporučení. Chovejte se zodpovědně sami k sobě i svému okolí a nezneužívejte krizové situace. Sledujte aktuální zpravodajství, stránky obce.

 

V naléhavých případech se obracejte na tel. 702 286 922 a 724 180 055.

Žádáme občany, aby tato telefonní čísla nebyla zneužívaná.

E-mail: podatelna@zadnitreban.cz ou@zadnitreban.cz

Informativní leták

Informace k cestování od 16.3.2020

Informace ze zasedání krizového štábu kraje

Algoritmus testování COVID-19.pdf

Informace pro veřejnost

Manuál ke koronaviru od expertů z Bulovky

Usnesení Bezpečnostní rady Středočeského kraje ze dne 20.3.2020