#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Sbírka zákonů - vyhlášení NOUZOVÉHO STAVU

Sbírka zákonů částka 31 ze dne 12.3.2020

Sbírka zákonů částka 32 ze dne 13.3.2020

Usnesení vlády ČR ze dne 13.3.2020

Sbírka zákonů částka 33 ze dne 14.3.2020

Sbírka zákonů částka 35 ze dne 15.3.2020

Sbírka zákonů částka 37 ze dne 16.3.2020

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje 2-2020 ze dne 18.3.2020

Sbírka zákonů částka 41 ze dne 18.3.2020

Usnesení vlády České republiky ze dne 18.3.2020

Sbírká zákonů částka 42 ze dne 19.3.2020

Mimořádné opatření ze dne 19.3.2020

Sbírka zákonů částka 45 ze dne 23.3.2020

Mimořádné opatření ze dne 23.3.2020 omezený provoz orgánů veřejné moci

Mimořádné opatření ze dne 23.3.2020 zákaz přítomnosti v prodejnách

Mimořádné opatření ze dne 23.3.2020 maloobchodní prodej a prodej služeb

Mimořádné patření ze dne 23.3.2020 zákaz volného pohybu osob

Mimořádné opatření ze dne 26.3.2020

Sbírka zákonů částka 47 ze dne 26.3.2020

Sbírka zákonu částka 48 ze dne 27.3.2020

Mimořádné opatření ze dne 30.3.2020 nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Mimořádné opatření ze dne 30.3.2020 prodloužení zákazu maloobchodního prodeje a služeb

Mimořádné opatření ze dne 30.3.2020 prodloužení nařízení omezeného provozu

Sbírka zákonů částka 51 ze dne 30.3.2020

Usnesení vlády ČR ze dne 30.3.2020 o řešení situace některých osob kterým byla nařízena karanténní opatření

Rozhodnuti Hejtmanky Středočeského kraje č.4-2020 ze dne 31.3.2020 k provedení opatření ochraně veřejného zdraví

Opatreni obecne povahy ze dne 1.4.2020 ochrana vnitřních hranic ČR

Mimořádné opatření ze dne 6.4.2020 nařízení k vyčlenění lůžek v krajích a hl.m.Praze

Mimořádné opatření ze dne 6.4.2020 omezení pohybu osob s výjimkami

Mimořádné opatření ze dne 6.4.2020 maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách-1

Ukončení mimořádného opatření ze dne 30. 3. 2020 ke kontaktním místům veřejné správy Czech-POINT

Zrušení mimořádného opatření ze dne 6. 3. 2020 k prodeji OOP třídy FFP3

Sbírka zákonů částka 56 ze dne 6.4.2020

Sbírka zákonů částka 57 ze dne 9.4.2020

Sbírka zákonů částka 58 ze dne 9.4.2020

Mimořádné opatření ze dne 9.4.2020 nařízení poskytovatelům sociálních služeb

Mimořádné opatření ze dne 9.4.2020 nařízení správním úřadům-I

Mimořádné opatření ze dne 9.4.2020 nařízení správním úřadům-II

Mimořádné opatření ze dne 9.4.2020 nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami

Mimořádné opatření ze dne 9.4.2020 ukončování karantény

Mimořádné opatření zen dne 9.4.2020 zákaz volného pohybu osob s vyjimkami

Stanovisko k provádění plošné dezinfekce prostor a ploch na veřejném

Ukončení platnosti části mimořádného opatření kontaktní místa veřejné zprávy Czech-POINT bze dne 14.4.2020

Mimořádné opatření ze dne 14.4.2020 nařízení k organizaci a provádění karantény v sociálních službách

Mimořádné opatření ze dne 15.4.2020 ukončování karantény s účinností od 22.4.2020

Mimořádné opatření ze dne 15.4.2020 uzavření škol a školských zařízení s účinností od 20.4.2020

Mimořádné opatření ze dne 15.4.2020 zákaz maloobchodního prodeje a služeb s výjimkami s účinností od 20.4.2020

Mimořádné opatření ze dne 15.4.2020 zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb

Mimořádné opatření ze dne 15.4.2020 zákaz volného pohybu osob s výjimkami s účinností od 20.4.2020

Mimořádné opatření ze dne 15.4.2020 nařízení Vězeňské službě ČR

Mimořádné opatření ze dne 15.4.2020 elektronické žádanky v prostředí NZIS s účinností od 16.4.2020

Rozhodnutí o dočasném povolení neregistrovaného humánního léčivého přípravku Avigan ze dne 16.4.2020

Sbírka zákonů částka 65 ze dne 17.4.2020

Sbírka zákonů částka 66 ze dne 17.4.2020

Mimořádné opatření ze dne 17.4.2020 elektronické žádanky v prostředí NZIS s účinností od 18.4.2020

Mimořádné opatření ze dne 17.4.2020 Chytrá karanténa

Mimořádné opatření ze dne 17.4.2020 zákaz maloobchodního prodeje a služeb s výjimkami s účinností od 20.4.2020-1

Mimořádné opatření ze dne 17.4.2020 zákaz volného pohybu osob s výjimkami s účinností od 27.4.2020

Zrušení mimořádného opatření ze dne 4.3.2020 k hromadným akcím nad 5000 osob

Zrušení mimořádného opatření ze dne 7. 3. 2020 k návratu z pobytu na území Italské republiky

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č.7 o vykonávání péče o děti

Sbírka zákonů částka 70 ze dne 23.4.2020

Sbírka zákonů částka 69 ze dne 24.4.2020

Zápis Ústředního krizového štábu 24.4.2020

Seznam úkolů Ústředního krizového štábu 24.4.2020

Sbírka zákonů částka 76 ze dne 27.4.2020

Sbírka zákonů částka 72 ze dne 24.4.2020

Sbírka zákonů částka 73 ze dne 27.4.2020

Sbírka zákonů částka 74 ze dne 27.4.2020

Sbírka zákonů částka 76 ze dne 27.4.2020

Usnesení vlády ze dne 23.4.2020 hranice

Usnesení vlády ze dne 23.4.2020 maloobchod prodejny

Usnesení vlády ze dne 23.4.2020 pohyb osob

Usnesení vlády ze dne 23.4.2020 školy

Usnesení vlády ze dne 23.4.2020, č. 454 přijetí krizového opatření

Usnesení vlády ze dne 27.4.2020, č. 483 zrušení krizového opatření

Usnesení vlády ze dne 27.4.2020, č. 463 bezpečnostní činnosti a změna souvisejících zákonů

Usnesení vlády ze dne 27.4.2020, č. 464 centrální registr administrativních budov

Usnesení vlády ze dne 27.4.2020, č. 465 oblast zemědělství

Usnesení vlády č. 485 ze dne 30.4.2020-Prodloužení NS

Usnesení vlády č. 490 ze dne 30.4.2020

Usnesení vlády č. 491 ze dne 30.4.2020

Usnesení vlády č. 492 ze dne 30.4.2020

Usnesení vlády č. 493 ze dne 30.4.2020

Usnesení vlády č. 494 ze dne 30.4.2020

Usnesení vlády č. 495 ze dne 30.4.2020

Usnesení vlády č. 496 ze dne 30.4.2020

Mimořádné opatření č. 489 ze dne 30.4.2020

Sbírka zákonů částka 81 ze dne 1.5.2020

Provoz mateřských škol

Provoz základních škol

Provoz středních škol

Čestné prohlášení - formulář

Sbírka zákonů částka 82 ze dne 4.5.2020

Opatření vlády č. 509 ze dne 4.5.2020

Sbírka zákonů částka 83 ze dne 6.5.2020

Sbírka zákonů částka 84 ze dne 7.5.2020

Sbírka zákonů částka 85 ze dne 7.5.2020

Sbírka zákonů částka 86 ze dne 7.5.2020

Sbírka zákonů částka 87 ze dne 11.5.2020

Dopis - GŘ HZS

Dopis Lukl Polčák

Opatření vlády 25.5.2020

Opatření vlády ze dne 5.6.2020 - státní hranice