#
#
#
#
#
#

Obsah

Mimořádné události

PŘI EVAKUACI

Evakuace je jedním z opatření, které bude vydáno vždy, pokud nebude zajištěna ochrana osob v místech jejich pobytu jiným způsobem. 
 

Evakuaci vyhlašují:

  • v místě zásahu vedoucí záchranné složky IZS, organizace apod. (Informace: Územní odbor Hasičského záchranného sboru Beroun tel: 311 622 905, 311 623 292 nebo 311 622 036 - oddělení ochrany obyvatelstva)
  • v obci orgán samosprávy (Informace: Obecní úřad Zadní Třebaň tel: 257 721 399 )
  • pro území více obcí hejtman krajského úřadu

 

Důvodem pro vyhlášení evakuace může být:

  • nebezpečí zamoření chemickými látkami
  • povodeň nebo zátopová vlna
  • požár
  • hrozící výbuch
  • stavební narušení objektu apod.


Podle okolností i důvodů k evakuaci budou rozdílné časové možnosti a materiální prostředky k jejímu provedení. 
 

Po vyhlášení evakuace:

  • zachovejte klid a rozvahu
  • přesvědčte se zda i vaši sousedé o tomto opatření vědí
  • připravte si nejnutnější věci (doklady, cennosti, léky apod.)
  • podle časových možností zabezpečte zvířectvo, majetek a sledujte další pokyny, informace ve sdělovacích prostředcích, místním rozhlase apod.
  • uhaste otevřený oheň v kamnech, krbech a podobně
  • před opuštěním objektu uzavřete hlavní přívod vody, plynu a vypněte elektrický proud
  • opusťte s připravenými věcmi místo pobytu
  • svým přístupem buďte nápomocni k hladkému průběhu evakuace
  • dodržujte pokyny pracovníků samosprávy, složek IZS a orgánu státní správy
  • zabraňte panice


Jednejte lidsky! Přesvědčte se, zda ve vaší blízkosti nejsou ohroženi lidé staří, nemocní, neschopni pohybu. Postarejte se o děti bez dozoru ! 


Více informací na webových stránkách MV ČR ikonka "Občan v mimořádných situacích" http://www.mvcr.cz/ nebo na Portálu veřejné správy ČR http://portal.gov.cz