#
#
#
#
#
#

Obsah

Mimořádné události

PŘI POVODNÍCH A ZÁTOPOVÉ VLNĚ

 

Při povodni:

 • průběžně sledovat vývoj situace, informace o vyhlášených stupních pohotovosti získáte ze sdělovacích prostředků, orgánu obce nebo státní správy (Informace: OÚ Zadní Třebaň tel: 257 721 399 , 724 180 055 , MěÚ Beroun - odbor životního prostředí tel: 311 654 270, 311 654 272, 311 654 274 nebo úsek krizového řízení a civilní ochrany telefon, fax a záznamník: 311 630 211, Územní odbor Hasičského záchranného sboru tel: 311 622 905, 311 623 292 nebo 311 622 036 - oddělení ochrany obyvatelstva)
  I. Stupeň povodňové aktivity = STAV BDĚLOSTI (o tomto stupni jsou orgány samosprávy informovány cestou okresního úřadu)
  II. Stupeň povodňové aktivity = STAV POHOTOVOSTI (je zajištěna trvalá pohotovost, zasedá povodňová komise, jsou přijímána opatření)
  III. Stupeň povodňové aktivity = STAV OHROŽENÍ (realizace plánovaných opatření ke snížení ohrožení životů a majetku)
 • odstranit nebo řádně zajistit snadno odplavitelný materiál
 • odvést do bezpečí domácí a hospodářská zvířata
 • uzavřít hlavní přívod plynu a elektřiny
 • přemístit majetek do prostor, které nejsou ohroženy
 • uposlechnout pokynů orgánu obce
   

Při zátopové vlně:

 • tato situace může vzniknout v důsledku narušení nebo rozrušení vodních přehrad na řece Vltavě
 • informace o důsledcích zatopení, času příchodu zátopové vlny, předpokládané doby zatopení, určené komunikace k evakuaci a místa soustředění obyvatel získáte u příslušného obecního úřadu
 • opustit včas ohrožený prostor za dodržení zásad pro evakuaci obyvatel
 • důsledně dbát pokynů orgánů obceVíce informací na webových stránkách MV ČR ikonka "Občan v mimořádných situacích" http://www.mvcr.cz/ nebo na Portálu veřejné správy ČR http://portal.gov.cz