#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Mimořádné události

PŘI ÚNIKU NEBEZPEČNÉ LÁTKY


V takovéto mimořádné situaci bude vyhlášen signál KATASTROFA pomocí sirén nebo jinými dostupnými prostředky:

 • městský rozhlas
 • rozhlasové vozy
 • veřejné sdělovací prostředky

 

Poplach vyhlašuje:

 • a - původce mimořádné situace
 • b - obec v rámci svého katastru
 • c - krajský úřad podle charakteru a rozsahu nebezpečí plošně v ohroženém území

 

Pokyny pro občana v zástavbě:

 • vraťte se okamžitě domů nebo vstupte do nejbližšího domu, který pro vás vytváří důležitou ochranu
 • pokud je to možné, tak se zdržujte v prostorách na odvrácené straně od zdroje úniku
 • nemá-li místnost přívod vody, přineste ji ve vhodné nádobě zhruba v množství 3 - 5 litrů
 • zavřete dveře, okna a ventilační otvory, utěsněte je izolační páskou
 • zachovejte klid a neopouštějte ochranné prostory do doby vydání pokynu k jejich opuštění
 • pokud je možnost naslouchejte rozhlasu, televizi
 • v případě průniku škodliviny do místnosti, přitiskněte si navlhčené tampony nebo kapesník k ústům a nosu, přes tento jednoduchý "filtr" zvolna dýchejte

 

Konec "POPLACHU" bude vyhlášen všemi dostupnými prostředky

 • vyvětrejte úkrytové prostory
 • dále se řiďte pokyny orgánu obce nebo záchranných složek
 • nechte se odborně vyšetřit lékařem i když si myslíte, že u Vás nedošlo k poškození zdraví


 

Pokyny pro občany v nezastavěném prostoru:

 • ve volném prostoru, kde není možnost využít izolačních vlastností staveb se snažte opustit ohrožené území kolmo na směr přízemního větru

 

Kontakty:

 • HZS Řevnice tel: 257 720 454 , OÚ Zadní Třebaň 257 721 399
 • Územní odbor Hasičského záchranného sboru Beroun tel: 311 622 905, 311 623 292 nebo 311 622 036 (oddělení ochrany obyvatelstva)
 • Městský úřad Beroun - odbor životního prostředí tel: 311 654 270, 311 654 272, 311 654 274 nebo úsek krizového řízení a civilní ochrany telefon, fax a záznamník 311 630 211Více informací na webových stránkách MV ČR ikonka "Občan v mimořádných situacích" http://www.mvcr.cz/ nebo na Portálu veřejné správy ČR http://portal.gov.cz