#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

SOUČASNOST OBCE

Obec Zadní Třebaň se rozkládá v malebném údolí řeky Berounky, na jejím pravém břehu, 4 km po proudu řeky, pod hradem Karlštejnem a asi 20 km nad Prahou na samém okraji Berounského okresu. Patří ještě do rozsáhlého rekreačního území Českého krasu. 

Její původ sahá až do prvního tisíciletí po narození Krista. První zmínka o ní je v darovací listině Boleslava III. Ostrovskému klášteru, s údajem "....roku tisícího po narození našeho Pána...". Originál této listiny se nedochoval, shořel nejspíš při vypálení kláštera husity v r.1420. Zachovala se však listina krále Přemysla I., datovaná 17. ledna 1205, potvrzující Boleslavův dar Ostrovskému klášteru. Tato listina, i když poškozená, je uchována ve Státním archivu v Třeboni. Hovoří se o ní v díle Gustava Friedricha - Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae, který vyšel v letech 1904 - 1907, v několika dílech a je soudobými historiky ceněn jako věrohodné, vědecky zdůvodnitelné a kritické dílo. 

Dne 12.7. 1999 obdržela obec právo užívat obecní znak a prapor. 

Znak  Vlajka

Katastrální území Zadní Třebaně o velikosti 357 ha, je poměrně členité. Hlavní zástavba je v údolí, po obou stranách Svinařského potoka, vlévajícího se do Berounky. Zástavba v obci - charakteru trvalého- je 302 rodinných domů a dále 545 rekreačních objektů, obývaných v letních měsících asi dvěma tisíci rekreantů. V současné době má obec 912 trvale hlášených obyvatel(údaj k 31.12.2019). 

Dopravní obslužnost díky nevelké vzdálenosti od hlavního města je na poměrně vysoké úrovni. Vesnicí procházíhlavní trať Praha-Plzeň a projíždí několik autobusových linek denně.

MapaPracovních příležitostí v obci není dosud mnoho i při rozvíjejícím se soukromém podnikání. U soukromých podnikatelů je zaměstnáno 38 pracovníků a to převážně v pohostinství, v prodejně potravin, v truhlárně, v autoopravně, v hotelu pro psy a minipivovaru. OÚ zaměstnává 5 pracovníků s využitím částečného pracovního úvazku pro důchodce. Ostatní podnikatelské aktivity jsou spíše "rodinného typu" a nevytvářejí zatím žádné další pracovní příležitosti. 85% občanů v produktivním věku dojíždí za prací do Prahy, 10% občanů je zaměstnáno ve spádovém městě Berouně a 5 % občanů pracuje v obci a jinde. 


Obec má v současné době svůj platný územní plán, k plynu je připojeno - cca 95% domů. V prosinci 2015 obec zkolaudovala splaškovou kanalizaci se třemi přečerpávacími stanicemi a na jaře 2016 byl zkolaudován obecní vodovod, jehož součástí je automatická tlaková stanice, která tlakuje vodu do obecního vodojemu. Vodovod a kanalizaci provozuje obec. K obecnímu vodovodu je napojeno 116 objektů a vodu odebírá celkem 516 obyvatel. Na splaškovou kanalizaci je napojeno 192 objektů a používá ji celkem 720 občanů. V současné době je rozhodnuto o poskytnutí dotace na II. etapu výstavby vodovodu a kanalizace. Na výstavbu Sportovního areálu ( vydáno stavební povolení ), který by měl sloužit hlavně fotbalistům, místní škole a školce a také občanům Zadní Třebaně jsme dosud nesehnali peníze.