#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Ukrajinci mohou pobývat v České republice na základě bezvízového styku 90 dní. Musí se ovšem během tří dnů od příjezdu registrovat na Policii ČR, pokud jsou ubytováni v soukromí. V ostatních případech registraci zajistí ubytovatel.

Pokud nemají žádné zázemí, je několik možností:

Kontaktovat informační linku Ministerstva vnitra: 974 801 802

Kontaktovat krajskou informační linku: 950 870 420

Dostavit se na Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU)

  • Zde dostanou pomoc s registrací, ubytováním, zdravotním pojištěním, vyřízením speciálního dlouhodobého víza, prvotní psychologickou či lékařskou pomoc a také postup při hledání práce.

Středočeský kraj ve spolupráci s hlavním městem Praha zřídil první centrum v Praze:

Budova Městské knihovny, Mariánské náměstí 98/1 s otevírací dobou 9-17

V této chvíli je ovšem centrum zahlceno, a proto Středočeský kraj uvede do provozu od 3. 3. od 12:00 další dvě centra:

V budově Kongresového centra Galerie Středočeského kraje, Kremnická 239/7, Kutná Hora (bývalá jízdárna)

a v Mladé Boleslavi (adresu zveřejníme na webových stránkách kraje)

Obě centra budou fungovat nepřetržitě, jen v nich nebudou nonstop dostupné všechny služby, ale základní služby pomoci s ubytováním a dalším postupem budou v režimu 24/7 (24 hodin denně 7 dní v týdnu).

Jak je patrné, pro prvotní setrvání v ČR, není nutné hned navštívit asistenční centra, pokud mají uprchlíci zajištěné ubytování. Nicméně speciální dlouhodobé vízum, které je udělováno bezodkladně, je klíčové pro plnohodnotné zapojení se do běžného života – například pro pracovní povolení viz níže.

Všechny klíčové informace jsou dostupné i v ukrajinském jazyce na webu Ministerstva vnitra.

ZDRAVOTNICTVÍ

Ministerstvo zdravotnictví zřídilo bezplatnou linku pro pomoc ukrajinským občanům se zdravotní péčí:

1221 (VOLBA 8)

Středočeský kraj rozhodl, že ve všech krajských nemocnicích budou mít akutní a bezodkladnou péči ukrajinští občané zdarma i bez účasti na veřejném pojištění. 

Jedná se o nemocnice: Kladno, Mladá Boleslav, Benešov, Příbram, Kutná Hora a Kolín.

Zároveň se zapojili praktiční lékaři, kteří rovněž budou poskytovat péči zdarma. Informace jsou dostupné na:

http://lekariproukrajinu.cz/

SOCIÁLNÍ DÁVKY A PRÁCE V ČR:

Veškeré informace jsou dostupné na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

V příloze pak jsou letáky jak v češtině, tak ukrajinštině, které vysvětlují postup ohledně zaměstnávání ukrajinských občanů prchajících před válkou.

Základ je, že pro vykonávání práce a získání pracovního povolení již musejí mít uprchlíci speciální dlouhodobé vízum.

To je opravňuje i k čerpání několika sociálních dávek. Primárně jde o příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení nebo mimořádnou okamžitou pomoc a dále o příspěvek na bydlení.

Bez víza mohou dostat mimořádnou okamžitou pomoc jednorázově. Podrobnosti jsou dostupné na stránkách Úřadu práce.

DALŠÍ INFORMACE:

Rozcestníkem pro pomoc Ukrajině – informace jak pro Ukrajince, tak pro ty, kteří chtějí pomoc poskytnout jsou na stránce:

www.nasiukrajinci.cz

Veterinární správa pak upravila podmínky pro vstup zvířat v zájmovém chovu, která doprovázejí své majitele prchající před válkou do České republiky. Při vstupu psů, koček a fretek z Ukrajiny na území ČR nebude jako nutná podmínka vstupu vyžadováno označení zvířete mikročipem či tetováním, harmonizované veterinární osvědčení potvrzené tamním úředním veterinárním lékařem ani sérologické vyšetření na protilátky proti vzteklině.

Kompletní informace je dostupná v přiložených letácích v českém i ukrajinském jazyce.

Zprávy

Pomoc pro uprchlíky z Ukrajiny

Pomoc pro uprchlíky z Ukrajiny celý text

ostatní | 22. 7. 2022 | Autor: Správce Webu

Sbírky zákonů

+ výsledky jednání vlády celý text

ostatní | 27. 5. 2022 | Autor: Správce Webu

Vyhlášení zápisu pro ukrajinské děti

přílohy celý text

ostatní | 20. 5. 2022 | Autor: Správce Webu

Pomoc pro uprchlíky z Ukrajiny

letáky celý text

ostatní | 6. 5. 2022 | Autor: Správce Webu

Bezplatná přeprava ukrajinských válečných uprchlíků

leták celý text

ostatní | 3. 5. 2022 | Autor: Správce Webu

Stanovení strategických priorit vlády

ze dne 13.4.2022 celý text

ostatní | 19. 4. 2022 | Autor: Správce Webu

Informační leták hejtmanky o změnách na KACPU od 1.4.

Informační leták hejtmanky o změnách na KACPU od 1.4. celý text

ostatní | 1. 4. 2022 | Autor: Správce Webu

Informace pro občany z Ukrajiny

přílohy celý text

ostatní | 25. 3. 2022 | Autor: Správce Webu

Informace pomáhajícím osobám o situaci uprchlíků

Informace pomáhajícím osobám o situaci uprchlíků celý text

ostatní | 10. 3. 2022 | Autor: Správce Webu

Informace k Ukrajině

kontakty a letáky celý text

ostatní | 4. 3. 2022 | Autor: Správce Webu