#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Zpět

Výzva k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví - ČEZ Distribuce

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), v platném znění, vyzýváme tímto upozorněním vlastníky a uživatele nemovitostí,  přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo,  k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jakožto provozovatele distribuční soustavy.
 
V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty  nad výšku 3 m. Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti  měřené kolmo na vedení (vzdálenosti se řídí ustanovením § 46 odst. 3 energetického zákona, v platném znění). 
 
Odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů se provádí v období vegetačního klidu a dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

ČEZ - oklešťování stromů

ČEZ - upozornění

Vyvěšeno: 19. 9. 2019

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět