#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Kanalizace a vodovod

Zadní Třebaň – kanalizace I. etapa

Realizací projektu je výstavba kanalizace v celkové délce 8,25 km. Realizací tohoto projektu bude možno odstranit znečištění 32,10 t/rok CHSKCr, 15,13 t/rok NL a bude vytvořen předpoklad pro připojení 770 EO na vyhovující ČOV. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Datum zahájení realizace projektu: 19.8.2014 Datum ukončení realizace projektu : 31.12.2015 Celkové uznatelné náklady: 60 352 374 Kč Dotace EU z OPŽP: 51 229 518 Kč (85%) Dotace SFŽP ČR: 3 017 618 Kč (5%) Příspěvek příjemce dotace: 6 035 238 Kč (10%) Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí Zprostředkující subjekt : Státní fond životního prostředí ČR Příjemce dotace: Obec Zadní Třebaň Dodavatel stavby: ZEPRIS s.r.o. Generální projektant: INGAS Praha spol. s.r.o. Technický dozor: Ing- Tomáš Melichar

kanalizace I. etapa Staženo: 151x | 13.12.2017

Návod na připojení II.Etapa

Informace k napojení II.ETAPA Staženo: 200x | 18.07.2019

Technické požadavky kanalizace 7-2019 Staženo: 118x | 18.07.2019

Technické požadavky voda 7a-2019 Staženo: 86x | 18.07.2019

Informace k napojení LOKALITA U DUBU Staženo: 111x | 18.07.2019

Technické požadavky kanalizace 7-2019 Staženo: 100x | 18.07.2019

Technické požadavky voda 7-2019 Staženo: 76x | 18.07.2019

Stránka