#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

Posvícenská tancovačka-předprodej vstupenek

Předprodej vstupenek - na OÚ každý všední den, podrobnější informace v příloze. celý text

ostatní | 18. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Havelské posvíceni

Srdečně Vás zveme na Havelské posvícení, které se koná v sobotu 13.10.2018 od 14 hodin na návsi v Zadní Třebani.
V rámci posvícení se můžete zúčastnit kuchařské soutěže Balíčkova vařečka (o nejlepší donesený staročeský či český pokrm) a soutěže O nejlepší posvícenský koláč. Přihlášky do soutěže na tel.č.: 722 069 600 nebo e-mailu: pet.frydlova@seznam.cz
Výtvarná dílna, dlabání dýní, podzimní tvoření, pivo, víno, dobroty.
POSVÍCENSKÁ TANCOVAČKA od 20 hodin v SD
- hraje Šarm vstupné 100 Kč.
celý text

ostatní | 18. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Nábor mladých fotbalistů

TJ Ostrovan Zadní Třebaň pořádá nábor mladých fotbalistů - žáků ročník 2005 až 2011. Pokud máte zájem, přijďte se podívat na tréninky, které se konají v úterý a ve čtvrtek od 17,30 hodin na hřišti TJ Ostrovan. Trenér - Stanislav Krbec (730 542 088). celý text

ostatní | 13. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Zažít náves jinak

Srdečně Vás zveme na akci "ZAŽÍT NÁVES JINAK".
22.9. v 15 hod. se otevřou vrata garáže vedle Společenského domu (v zahradě u dětského hřiště).
Od 16 hod. budeme promítat rodinný animovaný film "Malý princ".
Na sousedské setkání a kulturní zážitek Vás zve SALTO, z.s. a přátelé.
celý text

ostatní | 12. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na divadelní představení

Ostrovan Zadní Třebaň Vás zve na divadelní představení : Sudí, v hlavní roli Ladislav Hampl.
14.10.2018 od 19 hodin ve Společenském domě v Zadní Třebani. Podrobnosti v příloze.
celý text

ostatní | 12. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Sbírka použitého ošacení

OÚ Zadní Třebaň společně s Diakonií Broumov vyhlašuje sbírku použitého ošacení. Zabalené věci můžete odevzdávat na OÚ od 8.10. do 19.10.2018. Podrobnosti ke sbírce naleznete v příloze. celý text

ostatní | 6. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu

se uskuteční v sobotu 10.11. 2018 od 8 do 11 hodin před obecním úřadem v Zadní Třebani. celý text

ostatní | 6. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Moštování v Zadní Třebani

Moštování ovoce bude zahájeno v sobotu 8.9.2018.
Sobota 15.9. - se nemoštuje!
Od 22.9. do 13.10 se bude moštovat pravidelně každou sobotu
8-12 a 13-16 hodin, ve dvoře OÚ, Na Návsi 6.

celý text

ostatní | 31. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Upozornění

Upozorňujeme obyvatele, že po obci se pohybuje neznámý podvodník, který se, pod záminkou odvozu železa či prodeje dřeva, pokouší proniknout na pozemky, do chat či garáží. Doporučujeme obezřetnost a dále řádně zamykat svoje nemovitosti. V případě potřeby se obraťte na policii či obecní úřad. celý text

ostatní | 10. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Upozornění-parkování v obci

Žádáme obyvatele obce, aby parkovali svoje vozidla prioritně na svých zahradách. Z důvodů nebezpečí požárů a vysokých teplot je potřeba zachovat průjezdnost na komunikacích i pro hasiče a záchranáře. celý text

ostatní | 3. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Výzva k šetření pitnou vodou

Vzhledem k dlouhotrvajícímu suchu vyzývá Obecní úřad obyvatele Zadní Třebaně k všeobecnému šetření pitnou vodou, dále žádáme odběratele pitné vody z veřejného vodovodu o respektování níže uvedené Výzvy. celý text

ostatní | 1. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Česko v pohybu-celostátní výzkum

Naše obec byla vybrána do celostátního výzkumu Česko v pohybu 2018. celý text

ostatní | 27. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Zasílání aktualit z úřadu- změna

V souvislosti se zavedením GDPR bylo nutné změnit systém přihlašování k odběru informačních novinek posílaných obecním úřadem.
Pokud máte zájem o zasílání informačních emailů, je potřeba se zaregistrovat přes webové stránky obce. V levém sloupci je kolonka pro registraci e-mailu, po zadání ověřovacího kódu Vám přijde do Vaší e-mailové schránky zpráva s odkazem, kde musíte ještě jednou potvrdit, že se zasíláním souhlasíte.

Tuto registraci je nutné udělat i v případě, že novinky již odebíráte!

Tato služba pro občany je zdarma.
Děkujeme za pochopení.
OÚ Zadní Třebaň.
celý text

ostatní | 20. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Ohlašování pálení

Ohlašování pálení, obecná pravidla pro spalování hořlavých látek na volném prostranství-informace v přílohách. celý text

ostatní | 30. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Rozmístění oranžových biokontejnerů v obci

Po obci byly rozmístěny oranžové kontejnery na ukládání bioodpadu ( trávu, listí a větve..).
celý text

ostatní | 13. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Poplatky za psy a odpady

Poplatek za 1. psa činí v roce 2018 - 100 Kč, poplatek za každého dalšího psa činí 150 Kč.
Platby provádějte v hotovosti na pokladně OÚ v úředních hodinách.
Poplatky za odvoz komunálního odpadu na rok 2018 zůstávají stejné-500 Kč na osobu s trvalým pobytem, 750Kč chataři a nemovitosti, kde není nahlášená žádná osoba k TP. Podrobněji viz OZV č. 3/2017. Platby můžete provádět v hotovosti v pokladně OÚ nebo na účet. Předpisy s informacemi o platbách budou rozneseny do schránek v průběhu měsíce března. Po zaplacení majitel obdrží evidenční samolepku, která musí být vylepena na popelnici. Bez této samolepky nebudou nádoby vyváženy. celý text

ostatní | 9. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Veřejný rozhlas- oznámení

Od 18.10.2017 probíhá zkušební provoz veřejného rozhlasu. Jelikož rozhlas bude napojen i na záchranný systém, je potřeba pečlivě doladit fungování všech reproduktorů. Žádáme tímto všechny obyvatele, aby nám závady či špatnou slyšitelnost neprodleně hlásili, a to na telefon 257 721 399 nebo e-mail: ou@zadnitreban.cz. Děkujeme. celý text

ostatní | 13. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Důležité upozornění

Z důvodu četných poruch čerpadel na čerpacích stanicích, žádáme všechny uživatele kanalizace, aby důsledně NEVHAZOVALI do kanalizace :
vlhčené ubrousky
dámské hygienické potřeby
ani různé druhy hadrů používaných k vytírání podlah.
Tyto předměty do kanalizace nepatří a způsobují vážné poruchy, což stojí peníze nás všech.
Děkujeme za pochopení.
Obecní úřad Zadní Třebaň
L. Schneider celý text

ostatní | 13. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Zákaz ukládání trávy a ostatního bioodpadu

Vzhledem k tomu, že obec pořídila kontejnery na bioodpad, je nařízen zákaz ukládání bioodpadu na místa, která k tomu nejsou určena. Zákaz je platný v celé obci. Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 13. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Žádost o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

OÚ Zadní Třebaň žádá obyvatele obce o odstranění stromoví a dalších porostů v místech, kde větve zasahují ze soukromých pozemků do komunikací, brání průjezdnosti vozidel, omezují průchodnost chodců či znemožňují výhled řidičům nebo omezují rozptyl pouličního osvětlení. O odstranění Vás žádáme ve smyslu § 1016 a§1017 zákona č.89/212Sb. občanského zákoníku a §7 zákona o ochraně přírody v platném znění.
celý text

ostatní | 13. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Veřejný vodovod - nařízení

V příloze Nařízení majitele a provozovatele veřejného vodovodu Obce Zadní Třebaň. celý text

ostatní | 13. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Výstraha pro občany

V součinnosti s Policií ČR žádáme občany, kteří cestují vlakem, aby důsledně používali podchod a nepřecházeli koleje ani nepoužívali zkratku mezi kolejemi na Prahu a na Lochovice. Tato zkratka je občany používána velice často. Chůze v kolejišti je zakázaná a vzhledem k frekvenci a rychlosti vlaků velmi nebezpečná. Apelujeme na rodiče dětí, aby je řádně poučili. Dbejte na svou bezpečnost! celý text

ostatní | 13. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Nádoby na použitý potravinářský olej

Od 1.4.2016 jsou v obci umístěny dvě nádoby na použitý potravinářský olej. celý text

ostatní | 13. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Připojování na vodovod

Od čtvrtka 28.4.2016 se začnou připojovat vodoměry, zájemci se mohou nahlašovat na OÚ na tel. 702 286 923- p. Schneider. Potrubí musí být v případě napojení celého RD odpojené od stávajícího zdroje a pro montáž vodoměru místo připravené v pořadí : kulový ventil s převlečnou 1 coulovou maticí – mezera 175 mm- kulový ventil s převlečnou 1 coulovou maticí, zpětná klapka a vypouštěcí kohout- bráno od přípojky ze silnice. celý text

ostatní | 13. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Vyjádření hejtmana

Vyjádření hejtmana ke stavbě přehrady na Berounce - v příloze. celý text

ostatní | 13. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Státní veterinární správa - podávání podnětů

Způsob podávání podnětů na Státní veterinární správu – informace v příloze. celý text

ostatní | 13. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Kanalizace- připojení nemovitostí

Od 16.3.2016 je možné se nahlašovat na OÚ ohledně připojení na kanalizační řad a uvedení kanalizace do provozu . Podrobné informace najdete v příloze. Kontaktní osoba- pan L. Schneider tel.: 702 286 923. celý text

ostatní | 13. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Služba občanům-zhotovení přípojek

Nabídka pro občany- zhotovení soukromých částí přípojek vodovodu a kanalizace od firmy Škvor- podrobnosti viz leták. celý text

ostatní | 13. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Dodržování klidu o nedělích a svátcích

OÚ upozorňuje občany Zadní Třebaně a rekreanty, že Obecně závazná vyhláška (OZV) Obce Zadní Třebaň o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností ze dne 20. září 2011 je stále v platnosti. celý text

ostatní | 13. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Zadní Třebaň získala 2. místo v soutěži „ My třídíme nejlépe”

Obec Zadní Třebaň se v jedenáctém ročníku soutěže Středočeského kraje „My třídíme nejlépe” umístila na 2. místě a získala finanční odměnu 40. 000 Kč. Dále jsme získali titul udělovaný skupinou ČEZ – Skokan roku a finanční odměnu 20.000 Kč. Fotky ze slavnostního předání a tisková zpráva viz přílohy.
Děkujeme, že třídíte! celý text

ostatní | 13. 12. 2017 | Autor: Šimon Červený
první předchozí
ze 2
poslední