#
#
#
#
#
#

Obsah

Mimořádné události

PŘI DOPRAVNÍ NEHODĚ

 • zabezpečit jakýmkoliv způsobem předání informace kterékoliv složce IZS. Využijte - telefonu (známá tísňová čísla 158, 155, 150)
 • prostřednictvím vzkazu po jiné osobě
 • nebo pomocí rádiového spojení občanského pásma, CB radiostanice 9 kanál, který je trvale monitorován u operačního a informačního střediska (OPIS) HZS

Hlášení o nehodě by mělo obsahovat tyto informace:

 • místo nehody (orientační body místa)
 • zda došlo k újmě na zdraví (pravděpodobný počet raněných, případně počet usmrcených)
 • zda v důsledku nehody nedochází k úniku ropných látek
 • zda je přepravní prostředek označen oranžovou tabulí nebo jinou výstražnou značkou
 • kdo nehodu oznamuje
 • případně další podrobnosti
 • poskytněte podle svých schopností první pomoc
 • zabraňte podle možnosti dalšímu rozšíření nehody jinými účastníky provozu
 • dle možnosti zabraňte úniku ropných látek
 • v případě přepravy nebezpečných látek se k havarovanému prostředku nepřibližujte! Snažte se přečíst o jakou látku jde nebo přečíst čísla v oranžové obdélníkové tabulce. Tato čísla uveďte v hlášení o nehodě
 • vyčkejte do příjezdu policie a záchranných složek

Kontakty

Policie ČR OŘ Beroun - tel: 974 872 229, tísňová linka: 158 

Více informací na webových stránkách MV ČR ikonka "Občan v mimořádných situacích" http://www.mvcr.cz/ nebo na Portálu veřejné správy ČR http://portal.gov.cz