#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Mimořádné události

PŘI EPIDEMIÍCH A NÁKAZÁCH

 

 • důsledné dodržování osobní hygieny
 • v případě onemocnění nebo podezření na infekční onemocnění vyhledejte ihned pomoc u orgánů zdravotnické, hygienické nebo veterinární služby


Původci infekčních onemocnění získali po dobu svého několik miliónů let trvajícího vývoje vlastnosti parazitů lidí a zvířat. V jejich organismech nalézají zárodky vhodné podmínky pro rozmnožování. Člověka nebo zvíře, ve kterém se původci nákaz zdržují, rozmnožují nebo z něj vylučují nazýváme v přirozených podmínkách zdrojem nákazy. Zdrojem nákazy je tedy infikovaný člověk nebo zvíře (akutně nemocný, skrytě nemocný, v rekonvalescenci či nosič choroboplodných zárodků). Proces šíření nákazy pokračuje přenosem choroboplodných zárodků ze zdroje na vnímavého jedince. 

Přenos nakažlivých onemocnění může být přímý (přímým stykem) např. u pohlavních nákaz vč. AIDS, zvláštním příkladem přímého přenosu je poranění zvířetem (např. vzteklina) a přenos z matky na plod (např. AIDS, toxoplasmóza apod.), nebo nepřímý:
 

 • znečištěnými předměty (nádobí, kapesníky, prádlo apod.)
 • vzduchem - vdechnutím a proniknutí mikrobů na sliznici a kůži (např. chřipkové onem., meningokoková meningitida t. j. nejzávažnější hnisavý zánět mozku apod.)
 • požitím potravin a vody s choroboplodnými zárodky (např. salmonelózy a některé ostatní střevní nákazy, žloutenka typu A apod.)
 • přisátím infikovaného klíštěte nebo bodnutím infik. hmyzem (klíšťový zánět mozku, lymská borrelióza apod.)


Vnímavý jedinec je třetím a posledním článkem epidemického procesu. Na vnímavosti člověka závisí, zda u něj onemocnění proběhne akutně nebo skrytě. Vnímavost je protikladem imunity - odolnosti. 

Protože každý výskyt infekčního onemocnění předpokládá přítomnost zdroje nákazy a její přenos na vnímavé obyvatelstvo, je boj proti každé infekční nákaze zaměřen na:
 

 • izolaci nemocných nebo nosičů
 • účinnou léčbu nemocných
 • vyhledávání kontaktů a dalších možných zdrojů nákazy
 • karanténu osob podezřelých z nákazy včetně zvýšeného zdrav. dozoru lékařem
 • vyhubení zvířecích zdrojů nákazy


Přenos nákazy lze znemožnit nebo omezit dodržováním základních hygienických zásad, desinfekcí, příp.desinsekcí a deratizací v ohnisku nákazy. Vnímavého jedince lze zbavit vnímavosti očkováním, eventuálně profylaktickým podáváním preparátů (léků) osobám podezřelým z nákazy. 
 

Kontakty:

OÚ Zadní Třebaň - tel: 257 721 399, e-mail: starosta@zadnitreban.cz
Veterinární inspektorát Beroun - tel: 311 622 012
Okresní hygienická stanice - tel: 311 621 196, 311 623 755
Zdravotnická záchranná služba - tel: 311 622 297 (dispečink), 311 622 419
Hasičský záchranný sbor - tel: 311 622 905, 311 622 036 (odd. ochrany obyvatelstva)


Více informací na webových stránkách MV ČR ikonka "Občan v mimořádných situacích" http://www.mvcr.cz/ nebo na Portálu veřejné správy ČR http://portal.gov.cz