#
#
#
#
#
#

Obsah

Mimořádné události

Při požáru

  • vyhlásit "POŽÁRNÍ POPLACH" zvoláním "HOŘÍ" !!!, informovat hasičský záchranný sbor (HZS) na telefon 150, nebo příslušnou ohlašovnu požárů
  • prověřte, zda se v ohroženém prostoru nenacházejí osoby nebo zvířata, pokud ano, tak zabezpečte jejich vyvedení
  • zastavte přívod plynu a vypněte elektrický proud !!!
  • vezměte nejnutnější osobní věci (doklady, peníze, léky a podobně) a požárem ohrožený prostor opusťte !
  • vyneste předměty, které působením požáru mohou zvýšit jeho aktivitu nebo vyvolat výbuch a zvýšit škodlivost vznikajících plynů
  • z blízkosti požáru zajistěte odstranění překážek omezujících zásah hasičských sborů a dalších záchranných jednotek
  • nezdržujte se v těsné blízkosti požáru
  • při požáru vícepodlažního obytného domu je třeba, aby majitelé jednotlivých bytů byli k dispozici hasičským jednotkám k poskytnutí informací a k případné prohlídce bytu
  • do příjezdu hasičů je každý povinen podle rozsahu požáru jej omezit nebo likvidovat
  • pamatujte, že záleží na každém jak se zachová a jak bude rozhodný. Svým postojem je mnohdy schopen zabránit vyšším škodám nebo případným ztrátám na životech spoluobčanů


 

Druh ručního hasícího přístroje Je vhodný na hašení Je nevhodný k hašení Poznámka
VODNÍ HASICÍ PŘÍSTROJ Pevných látek - dřevo, papír, seno, sláma, textil Hořlavých kapal. benzín, nátěrové hmoty, nafta, ředidla Nepoužívat na zařízení pod elektrickým proudem
PĚNOVÝ HASICÍ PŘÍSTROJ Pevných látek - dřevo, papír, seno, sláma, textil, plasty Polárních kapal. aceton, alkoholy, líh, étery Nepoužívat na zařízení pod elektrickým proudem, k hašení lehkých kovů
PRÁŠKOVÝ HASICÍ PŘÍSTROJ Pevných látek - (dřevo apod.), hořlavých kapal. plynů a el. zařízení Hořlav. prachů, hašení jemné mechaniky a točivých strojů Nepoužívat na lehké kovy, (hliník. sl. hořčíkové slitiny)
HALONOVÝ HASICÍ PŘÍSTROJ Hořlavé kapaliny el. zařízení pod proudem počítačové techniky Požáru pevných látek, nesmí se používat k hasení požárů leh. kovů V uzavřených prostorech možnost vzniku toxických plynů
SNĚHOVÝ HASICÍ PŘÍSTROJ Hořlavé kapaliny, hořlavé plyny a el. zařízení pod proudem Rozvířitelné látky - piliny, hoblovačky, cukr, mouka apod. Nebezpečí vzniku omrzlin


 

Kontakt:

HZS Řevnice 257 720 454 , Územní odbor Hasičského záchranného sboru Beroun tel: 311 622 905, 311 623 292 nebo 311 622 036 (oddělení ochrany obyvatelstva) 

Více informací na webových stránkách MV ČR ikonka "Občan v mimořádných situacích" http://www.mvcr.cz/ nebo na Portálu veřejné správy ČR http://portal.gov.cz