#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Kanalizace a vodovod 

Vážení občané,

   na základě usnesení Zastupitelstva obce bylo k 1.10.2022 převedeno provozování obecního vodovodu a splaškové kanalizace na Dolnoberounské vodárenské družstvo- IČ: 09858326, sídlo: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, Řevnice (zadní budova městského úřadu, dřívější kanceláře stavebního úřadu), web: www.dbvd.cz, email: info@dbvd.cz , tel.: 702 041 426 .

   Členy Dolnoberounského vodárenského družstva jsou mimo naší obce ještě město Řevnice a obec Hlásná Třebaň. Družstvo zahájilo aktivní fungování na začátku tohoto roku a je defacto nástupnickou organizací předchozího provozovatele řevnických vodovodů a kanalizací firmy EKOS Řevnice, spol. s r.o. V současné době provozuje řevnické vodovody a kanalizace a naši společnou čistírnu odpadních vod.

V souvislosti se změnou provozovatele dojde k:

  • Poslednímu vyúčtování vodného a stočného ze strany obce k 30.9.2022.
  • Individuální termín odečtu vodoměru je možné sjednat na tel. č. 257 721 399.
  • Změně cen vodného a stočného:
    • Vodné                  do 30.9.2022     67,33 Kč               od 1.10.2022      65,68 Kč včetně DPH
    • Stočné                 do 30.9.2022     52,22 Kč               od 1.10.2022      51,98 Kč včetně DPH

Ceny jsou uvedeny za 1 m3 odebrané pitné, respektive vypuštěné odpadní vody, a zahrnují příslušnou DPH. Pro rok 2023 je však nutné, především v souvislosti s dramatickým růstem cen energií, počítat výrazným nárůstem těchto cen.

-     Nahrazení stávajících smluv o dodávce pitné a odvádění odpadních vod. Pracovníci družstva budou odběratele postupně kontaktovat ve věci uzavření nové smlouvy. Nové smlouvy lze uzavírat elektronicky včetně jejich podepisování bez nutnosti různých elektronických podpisů a jiných certifikátů. Pro zájemce o osobní vyřízení budou podle skutečného zájmu sjednány vybrané termíny, kdy bude příslušný pracovník družstva vyřizovat smlouvy v prostorách obecního úřadu v Zadní Třebani.

-     S novými smlouvami bude zaveden i obvyklý systém záloh a ročního vyúčtování na základě odečtů vodoměrů provedených pracovníkem družstva. Odečty vodoměrů pro družstvo provádí pan Jan Divoký, jenž je pro ověření identity vybaven potvrzením družstva.

Do doby uzavření nové smlouvy platí stávající systém čtvrtletního vyúčtování podle skutečné spotřeby.

 

S dalšími dotazy je možné se obracet na pacovníky vodárenského družstva: 

Ing. David Kodym - Technické záležitosti, připojování nových odběratelů k vodovodu a kanalizaci

+420 602 427 675

Lucie Sýkorová - fakturace, reklamace, odečty vodoměrů
+ 420 702 041 426 sykorova@dbvd.cz

Daniela Zadáková - smlouvy
+420 702 041 426 zadakova@dbvd.cz   

Pohotovostní linka Dolnoberounského vodárenského družstva v případě havárií na V+K

+420 702 041 428

 

                                                              S přáním spokojeného užívání obecních vodovodů a kanalizací,

                                                                                                                     Obecní úřad Zadní Třebaň

 

Smlouva o zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury

 

 

 

Kalkulace vodného a stočného

V příloze naleznete kalkulaci vodného a stočného.

Kalkulace vodného a stočného na rok 2024 Staženo: 58x | 29.12.2023

Porovnání položek kalkulace vodné a stočné 2022 - do 30.9. Staženo: 83x | 03.05.2023

Kalkulace vodného a stočného na rok 2023 Staženo: 133x | 13.12.2022

Porovnání položek kalkulace VaS ZT 2021 Staženo: 157x | 11.05.2022

Kalkulace vodného a stočného ZT 2022 Staženo: 272x | 15.12.2021

Porovnání položek kalkulace VaS ZT 2020 Staženo: 252x | 30.04.2021

Důvod navýšení ceny Staženo: 289x | 02.02.2021

Kalkulace vodného a stočného ZT 2021 Staženo: 371x | 02.02.2021

Vyúčtování kalkulace 2019 ZT Staženo: 385x | 05.05.2020

Vyúčtování kalkulace 2018 ZT Staženo: 278x | 05.05.2020

Kalkulace vodného a stočného ZT 2020 Staženo: 494x | 14.01.2020

Kalkulace vodného a stočného ZT 2019 Staženo: 669x | 12.12.2018

Vyúčtování kalkulace 2017 ZT Staženo: 500x | 26.04.2018

Kalkulace vodného a stočného ZT 2018 Staženo: 619x | 26.04.2018

Kalkulace vodného a stočného ZT 2017 Staženo: 530x | 13.12.2017

Kalkulace vodného a stočného ZT 2016 Staženo: 1,743x | 13.12.2017

Vyúčtování kalkulace 2016 ZT Staženo: 484x | 13.12.2017

Rozbor vody

Informace (28.11.2018):V říjnu a listopadu proběhly rozbory na volný chlor, Escherichia coli a koliformní bakterie. V srpnu opakované testy na železo. Veškeré parametry odebírané 8/2018, 10/2018 11/2018 jsou v pořádku a odpovídají požadavkům vyhlášky 252/2004 Sb. Informace(7/2018): v posledním kráceném rozboru z července 2018 -č.2018 /0811 bylo zjištěno větší množství železa. Ze strany Řevnic je voda v pořádku – nechají znovu ověřit. Vzorek byl odebírán na OÚ na adrese Na Návsi 6. Je nanejvýš pravděpodobné, že se uvolnila rez ve staré části pozinkovaného potrubí. Přesto jsme objednali dva nové rozbory pouze na železo. Jeden vzorek odebereme znovu na oú a druhý vzorek tam, kde je pouze nové plastové potrubí. Není žádný důvod k znepokojení. L.Schneider

Protokol o zkouškách č. 9329-22.pdf Staženo: 122x | 19.10.2022

Protokol o zkouškách - pitná voda č. 8009-22 Staženo: 132x | 09.09.2022

Protokol o zkouškách 4243-2022 - nahrazuje protokol 4142-2022 Staženo: 167x | 25.05.2022

Stránka